Zabezpieczenie kredytu – główne zasady

Umowa kredytowa jest praktycznie zawsze zabezpieczona. Wyjątek to sektor pożyczek społecznościowych, gdzie często inwestorzy indywidualni odchodzą od standardowych form zabezpieczenia na rzecz zwiększenia oprocentowania. Bank komercyjny natomiast ogranicza maksymalnie ryzyko współpracy z klientami indywidualnymi oraz biznesowymi. Zabezpieczenie umowy kredytowej zależy od wielu czynników. Artykuł odnosi się do tych czynników i najważniejszych założeń optymalizacji ryzyka kredytowego dla pożyczkodawcy.

Pożyczkodawca z reguły potrzebuje zabezpieczenia o dużej płynności. To oznacza, że w umowie kredytowej znacznie lepiej punktuje rzeczywisty pieniądz, np. zgromadzony na rachunku osobistym. Im krótszy czas zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia, tym lepiej przy podpisywaniu umów o kredyt gotówkowy (krótkoterminowy). Warto wiedzieć, że za ustalenie wszystkich zabezpieczeń płaci kredytobiorca. To dodatkowy koszt związany często z przeprowadzeniem profesjonalnej wyceny. Niektórzy klienci dowiadują się o dopełnieniu dodatkowych formalności dopiero po zgłoszeniu do doradcy w banku. Uprzedzaj fakty i dokładnie oceniaj wartość zabezpieczeń. Przez to otrzymasz pieniądze z banku komercyjnego znacznie szybciej. Prawo Bankowe odnosi się rzetelnie do rodzajów zabezpieczeń w umowach kredytowych. Przed wypłaceniem pieniędzy bank monitoruje również sytuację majątkową dłużnika, a w tym zatrudnienie, potencjał branży, ciągłość uzyskiwanych dochodów. Banki komercyjne posługują się zautomatyzowanymi formularzami oceny ryzyka, co ogranicza elastyczność z perspektywy klienta. Jeżeli masz braki w zdolności kredytowej czasami znacznie lepiej przekierować się do firm pożyczkowych, a nawet do pożyczek społecznościowych i do inwestorów indywidualnych.

Dla kredytodawcy ważne jest zabezpieczenie kredytu całym majątkiem dłużnika, a nie tylko częścią, co jest możliwe, np. przy funkcjonowaniu spółek prawa handlowego. Klientów biznesowych traktuje się nieco inaczej niż indywidualnych ze względu na zróżnicowane czynniki ryzyka. Kredyt gotówkowy wymaga naturalnie mniejszych zabezpieczeń. Najczęściej wystarczy ubezpieczenie, a przy dużym ryzyku podpisanie weksla in blanco (dostępny z reguły dla zaufanych klientów).

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.