Okres kredytowania, co oznacza dla pożyczkobiorcy?

Podpisywanie umowy kredytowej to zawsze ryzykowna czynność. Trudno bowiem określić, czy faktycznie dasz radę spłacić długoterminowe zobowiązanie. Naturalnie banki detaliczne i inne instytucje pożyczkowe umożliwiają elastyczne kształtowanie okresu spłaty pożyczki. Najpopularniejsza praktyka to maksymalne wydłużanie okresu spłaty zobowiązania w zamian za stosunkowo niskie raty miesięczne. Na pierwszy rzut oka taka relacja wydaje się uczciwa.

Kilka reguł matematycznych związanych z kredytem gotówkowym

Niestety po krótkich obliczeniach dojdziesz do wniosku, że najbardziej opłaca się spłacić kredyt gotówkowy możliwie najszybciej. W takim przypadku odczujesz naturalnie wyższe raty miesięczne, jednak finalnie nie spowodujesz nabijania wielu odsetek. Im dłuższy okres spłaty umowy kredytowej, tym więcej płacisz instytucji finansowej. Problem jest nieco bardziej złożony. Okres kredytowania to nie wszystko. W umowie kredytowej wybierasz również format rat, np. malejące i stałe. Przy stałych ratach spłacasz więcej z matematycznego punktu widzenia. Przy ratach malejących natomiast zwiększasz ryzyko niewypłacalności na początku, a obniżasz na końcu obowiązywania umowy. Wybór rat malejących może pogorszyć zdolność kredytową. Kolejna kwestia to wybór waluty kredytu. Na rynku występuje wiele kredytów w walutach obcych. Jeżeli zaciągasz podobne zobowiązanie narażasz się na wahania kursu zgodnie z międzynarodowymi uwarunkowaniami. Waluty osłabiają się lub wzmacniają w stosunku do innych walut, co dobrze pokazują pary walutowe, np. EUR/USD. Kredyt w walucie obcej, do tego spłacany długoterminowo to ogromne ryzyko dla gospodarstwa domowego. Do tego dochodzą znaczące koszty wymiany walut.

Im szybciej regulujesz umowę kredytową, tym mniej ostatecznie płacisz

Po wykonaniu kilku obliczeń związanych z zaciąganiem umowy kredytowej pojawia się prosty wniosek. Najlepiej spłacać kredyty gotówkowe niezwykle szybko, a później ewentualnie pozyskiwać kolejne zobowiązanie na lepszych warunkach. Lojalność kredytobiorców docenia się w bankach detalicznych oraz w parabankach. Im większa wiarygodność i uczciwa spłata kredytów, tym lepsze warunki podpisania umowy w końcu otrzymasz. Okres kredytowania to również okres niepewności z perspektywy kredytobiorcy i kredytodawcy. Przy długich pożyczkach nie ma problemu, aby dodać do umowy aneks, w którym występują wakacje kredytowe lub po prostu wydłużenie okresu spłaty. Nikt bowiem nie jest w stanie przewidzieć pewnych niedogodności osobistych podczas spłaty długoterminowego zobowiązania. Z reguły lepiej zaciągać kredyty gotówkowe (krótkoterminowe) w uczciwych parabankach, ewentualnie przez prywatnych inwestorów w systemie pożyczek społecznościowych, a długoterminowe kredyty hipoteczne wyłącznie w bankach detalicznych ze względu na stabilność instytucji. Takie podejście maksymalizuje bezpieczeństwo kredytobiorcy.

Koszty kredytów uzależnione od specyfiki grupy docelowej

Nieco inaczej podchodzi się do udzielania kredytów studentom, emerytom, właścicielom działalności gospodarczych, pracownikom etatowym. Każda grupa docelowa charakteryzuje się inną specyfiką ryzyka. Przy solidnej zdolności kredytowej klient ma ogromne pole do negocjacji. Przy słabej zdolności kredytowej niestety płacisz zawsze więcej ze względu na ograniczone zaufanie. Okres kredytowania, waluta zaciągania kredytu, optymalizacja rat, wiarygodność instytucji finansowej to tylko niektóre z najważniejszych elementów do rozpatrzenia przed podpisaniem poważnej umowy kredytowej. Czy teraz skorzystasz z potencjału szybkiej spłaty zobowiązania?

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.