Najlepsze oferty lokat długoterminowych.

bilon

Lokata terminowa w Eurobanku.

W Eurobanku możemy znaleźć ofertę lokaty terminowej jaką założymy na okres czterech lat. Jest ona oprocentowana nominalnie na 2,65% w skali roku. Możemy ją założyć mając minimalnie 10 000 złotych. Każdy, kto chce założyć lokatę terminową musi posiadać konto osobiste w eurobanku. Lokata dostępna jest tylko przez telefon, bankowość internetową lub mobilnie. Utrata odsetek zgromadzonych na lokacie jest konsekwencją zerwania jej przed terminem wykupu. Jest to depozyt o charakterze odnawialnym jak może założyć każdy klient banku, który posiada w nim konto. Odsetki bank kapitalizuje na koniec okresu rozliczeniowego.

Direct+ Wzrost to oferta lokaty trzyletniej jaką przygotował Santander Consumer Bank. Oprocentowanie nominalne na tej lokacie wynosi 2,60% w skali roku, a kwota minimalna potrzebna do jej założenia to 5 000 złotych. Oprocentowanie jest stale przez cały okres trwania lokaty. Ma to znaczenie, bo możemy z góry przewidzieć ile na tej lokacie uda nam się zarobić. Aby założyć tę lokatę nie ma konieczności otwierania konta osobistego w banku. Lokatę można założyć tylko przez telefon. Z oferty może skorzystać zarówno nowy jak i obecny klient banku. Na depozyt można wpłacić jedynie nowe środki. Za nowe środki uznaje się nadwyżkę ponad łączną sumę aktywów jakie zgromadzone są na koncie bankowym na dzień 15 października 2018 roku. Santander Consumer Bank kapitalizuje odsetki na koniec okresu, a co z tym idzie, jeżeli zerwiemy lokatę przed terminem wykupu utracimy wszystkie zgromadzone na lokacie odsetki. Lokata jest odnawialna, co oznacza że bank automatycznie po jej zakończeniu ją odnowi na taki sam okres i z takim samym oprocentowaniem jak początkowa lokata.

EKO lokata Na Lata to propozycja lokaty dwuletniej jaka przygotował BOŚ Bank. Oprocentowanie nominalne na tej lokacie wynosi 2,75% w skali roku, a kwota minimalna potrzebna do jej założenia wynosi 1 000 złotych. Nie ma konieczności zakładania w banku konta osobistego, aby moc skorzystać z oferty. Mamy możliwość założenia depozytu w oddziale banku, przez telefon lub przez internet. Nest Lokata Lojalna to oferta lokaty w Nest Banku z oprocentowaniemnominalnym w wysokości 2,7% w skali roku. Zakres kwot na tej lokacie na osiemnaście miesięcy to przedzial od 1 000 zlotych do nawet 2 mln złotych. Jednym z warunków jaki musi spełnić każdy klient jest zapewnienie przelewu wynagrodzenia na Nest Konto na kwotę minimum 1 000 złotych. W przypadku osób, które prowadzą działalność, taki przelew musi opiewać na kwotę minimum 6 000 złotych.