Koszty dodatkowe w kredytach gotówkowych

dolce

Przy podpisywaniu umów kredytowych nie zawsze masz do czynienia tylko ze spłatą odsetek, ale również z dodatkowymi, często bardzo wysokimi opłatami. Na jakie koszty dodatkowe powinieneś się przygotować przy korzystaniu z kredytów gotówkowych? Ocena kosztów nietypowych to niezbędny czynnik nawiązania uczciwej współpracy z bankiem detalicznym lub firmą pożyczkową, a na ulicaFinansowa.pl możesz sprawdzić swoje szanse na kredyt.

Uwaga na zbyt wysokie prowizje w umowach o kredyty gotówkowe

Tak naprawdę mocno zawyżonymi kosztami dodatkowymi w kredytach gotówkowych nie trzeba się, aż tak bardzo przejmować ze względu na aktualizację przepisów dotyczącą kształtowania kosztów pozaodsetkowych. Ustawodawca odciął firmy pożyczkowe od stosowania nieuczciwych praktyk, raczej w większości. Największą uwagę na koszty dodatkowe powinien zwrócić tzw. klient wysokiego/bardzo wysokiego ryzyka, u którego dochodzi do ograniczenia zdolności kredytowej z różnych przyczyn. Prowizja do jeden z najważniejszych kosztów dodatkowych poza oprocentowaniem, które na rok 2018 wynosi mniej więcej 10% (maksymalnie). Im bardziej ryzykowny klient, tym naturalnie większa prowizja. Warto wiedzieć, że faktyczne odsetki naliczają się od kwoty kredytu gotówkowego powiększoną o prowizję. Jeżeli posiadasz kredyt na poziomie 10 000 złotych i prowizję na poziomie 1000 złotych, wtedy oprocentowanie wychodzi od 11 000 złotych, o czym wielu kredytobiorców w dalszym ciągu zapomina. Przy spłacie takiego zobowiązania może pojawić się wiele nieporozumień. Jeżeli już po podpisaniu umowy kredytowej zauważyłeś, że dałeś się naciągnąć na zawyżoną prowizję masz czternastodniowy okres na rozwiązanie zobowiązania. To bardzo ważne prawo. Poza prowizją przygotuj się na stosunkowo drogie ubezpieczenie kredytu gotówkowego, z reguły jednak nieobowiązkowe.

Analiza warunków umowy zawsze obowiązkowa

Niestety bardzo rzadko oprocentowanie to jedyny koszt przy kredycie gotówkowym. Prowizja i ubezpieczenie to absolutne podstawy na współczesnym rynku kredytowym, na które musisz się po prostu przygotować. Przy kredytach gotówkowych ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale dobrowolne, chociaż jest duży nacisk doradców, aby jednak pożyczkę ubezpieczyć. Określ zatem bardzo dokładnie własne potrzeby w tym zakresie.